MODERNÍ VÝZVY LIDSTVA

SPOLEČNÝ PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS MENDELOVA GYMNÁZIA A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

 NAŠE DOBA PŘINÁŠÍ VÝZVY

Svět se proměnil. Intenzivní technologický vývoj v posledních dekádách před nás postavil netušené možnosti. Ve stejné době ovšem stojíme před hrozbou mohutných a nevratných klimatických změn. Pozvolna se vynořující umělá inteligence sice v lecčems nahradí a předčí člověka, nicméně jakým způsobem tato změna ovlivní zaměstnanost lidí? Internet usnadnil komunikaci mezi lidmi fascinujícím způsobem. Ale rozumíme skutečně lépe světu kolem nás? Umíme rozpoznat lež? Díky neuvěřitelnému vývoji toho již nyní jako lidé dovedeme opravdu mnoho.  Ale skutečně smíme všechno, co (technologicky) můžeme?

 

MODERNÍ VÝZVY LIDSTVA

Moderní výzvy lidstva představují soubor přednášek špičkových českých odborníků, koncipovaný s cílem poskytnout studentům základní vhled do geopolitických, klimatických a především etických problémů, které vznikají v souvislosti s exponenciálním technologickým rozvojem a které budou představovat velké téma během následujících let, ačkoliv se o nich ve školních lavicích diskutuje zatím málo.V současné době probíhají všechny přednášky na kanále YouTube


NAŠE POZVÁNÍ PŘIJALI

Jednotlivé přednášky jsou určené jak studentům a pedagogům Mendelova gymnázia a Slezské univerzity, tak široké veřejnosti z Opavy a okolí. Využijte tuto mimořádnou příležitost, přijďte si poslechnout špičkové české odborníky a diskutovat s nimi o palčivých otázkách naší doby, o moderních výzvách, před kterými stojíme. V průběhu akademického – školního roku 2020/2021 Opavu postupně navštíví tyto vynikající osobnosti:

Mgr. et Mgr. Marek ‚Orko‘ Vácha, Ph.D.


Chuť žít

Bob Kartous

Jak přežít kyberprostor

 

Arm. gen. Ing. Petr Pavel, M.A.

Bezpečnostní výzvy ČR


Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.


Výzvy ke štěstí

fotografii laskavě zapůjčil Deník N

PhDr. Tomáš Sedláček, Ph.D.


Ekonomie dobra a zla

JUDr. Daniela Drtinová, Ph.D.


Role nových médií v současnosti

Doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D.


Lesk a bída českých společenských věd a proč máme velký problém

MUDr. Radkin Honzák, CSc.


Co vše lze  vydržet a jak přežít i dnešek


2019-2020


prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc.

Kdo jsme, odkud přicházíme, kam kráčíme?

Mgr. Michal Žák, Ph.D.
a Mgr. Daniel Tichý

Klima a jeho přesah

Mgr. et Mgr. Tomáš Neměček


Demokracie a její limity

Prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc.

Genetické inženýrství rostlin: věda kontra iracionalita


prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.

Moc, politika a mezinárodní  hrozby

prof. RNDr. Olga Štěpánková, CSc.


Digitál a reál – na rozhraní světů

PŘIJĎTE DISKUTOVAT

1x za měsíc v úterý,
od 12:30 hodin

Jednotlivé přednášky budou probíhat v prostorách Fakulty veřejných politik Slezské univerzity na Bezručově náměstí v Opavě, s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci na kanále YouTube

KONTAKTUJTE NÁS

vyzvy@mgopava.cz

Pavel Štěpánek

Pavel Štěpánek

spoluautor nápadu

*1998, absolvent MGO, student medicíny na LF MUNI, jako středoškolák se zúčastnil soutěží v Thajsku, Rusku, Singapuru a Číně, v roce 2018 získal cenu Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského

Monika Klapková

ředitelka MGO

*1967 v Opavě, absolventka, dlouholetá pedagožka a současná ředitelka Mendelova gymnázia v Opavě, členka zastupitelstva v Opavě, vystudovala Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity, obor matematika-fyzika

Josef Vícha

tajemník FVP SLU

*1981 v Opavě, absolvoval Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě a Fakultu managementu a ekonomiky na UTB ve Zlíně, vedle hospodaření a provozu fakulty se věnuje projektovému řízení, doktorskému studiu historie a výuce statistiky