MODERNÍ VÝZVY LIDSTVA

SPOLEČNÝ PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS MENDELOVA GYMNÁZIA A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

 NAŠE DOBA PŘINÁŠÍ VÝZVY

Svět se proměnil. Intenzivní technologický vývoj v posledních dekádách před nás postavil netušené možnosti. Ve stejné době ovšem stojíme před hrozbou mohutných a nevratných klimatických změn. Pozvolna se vynořující umělá inteligence sice v lecčems nahradí a předčí člověka, nicméně jakým způsobem tato změna ovlivní zaměstnanost lidí? Internet usnadnil komunikaci mezi lidmi fascinujícím způsobem. Ale rozumíme skutečně lépe světu kolem nás? Umíme rozpoznat lež? Díky neuvěřitelnému vývoji toho již nyní jako lidé dovedeme opravdu mnoho.  Ale skutečně smíme všechno, co (technologicky) můžeme?

     

MODERNÍ VÝZVY LIDSTVA

Moderní výzvy lidstva představují soubor přednášek špičkových českých odborníků, koncipovaný s cílem poskytnout studentům základní vhled do geopolitických, klimatických a především etických problémů, které vznikají v souvislosti s exponenciálním technologickým rozvojem a které budou představovat velké téma během následujících let, ačkoliv se o nich ve školních lavicích diskutuje zatím málo.

NAŠE POZVÁNÍ PŘIJALI

Jednotlivé přednášky jsou určené jak studentům a pedagogům Mendelova gymnázia a Slezské univerzity, tak široké veřejnosti z Opavy a okolí. Využijte tuto mimořádnou příležitost, přijďte si poslechnout špičkové české odborníky a diskutovat s nimi o palčivých otázkách naší doby, o moderních výzvách, před kterými stojíme. V průběhu akademického – školního roku 2023/2024 Opavu postupně navštíví tyto vynikající osobnosti:

Mgr. MgA. Petr Horký Ph.D.

 

Civilizace – Dobrá zpráva o konci světa

JUDr. Josef Baxa

 

Role Ústavního soudu v ústavním systému České republiky

MUDr. Kristina Höschlová

 

Medicína budoucnosti

prof. PhDr. Jan Hábl, Ph.D.

 

Škola jako „dílna lidskosti“ - formování charakteru dle J. A. Komenského

Ing. arch. Josef Pleskot

 

Architektura jako nástroj demokracie

Prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D.

 

Provinční tvář velké změny

JUDr. Jiří Georgiev, Ph.D.

 

Návrat geopolitiky? Mezinárodní vztahy v éře války na Ukrajině

RNDr. Jiří Grygar, CSc.

 

Vznik fyziky, chemie a biologie aneb za všechno může velký třesk

PhDr. Jan Svoboda

 

Dospívající a současnost

 

2022-2023

Dr. Ing. Ladislav Heryán, Th.D., SDB

 

Proč číst Bibli ještě ve 21. století?

JUDr. Pavel Rychetský, dr. h. c.

Proč je ústava důležitá?

 

doc. RNDr. Václav Cílek, CSc.

Jak udělat ze světa lepší místo k životu?

 

Mgr. Michael Žantovský

Václav Havel tady a teď

 

Boris Bělenkin, Nela Laryšová, organizace Memoriál

Strážci paměti

 

Erik Tabery

Svoboda slova v éře dezinformací a role médií

 

prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.

Odejít, když nastal čas

 

prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA

Teorie vědomí a současná společnost

 
   

2021-2022

MUDr. Tomáš Šebek

 

Globální problémy lokálníma očima

zdroj: iRozhlas

Jiří Padevět

 

Cesta ke svobodě a demokracii

autor: Soňa Pokorná

Arm. gen. Ing. Petr Pavel, MA,

PhDr. Petr Kolář  

Diplomacie, bezpečnost a nové hrozby

prof. Ing. Petr Sklenička, CSc

 

Moderní adaptace krajiny

doc. PhDr. Miroslav Černý, Ph.D.

 

Jak umírají jazyky a proč je chránit

JUDr. Jaroslav Pospíšil

 

Hledat pravdu v historii je důležité

autor fotografie: Vojtěch Vlk

Mgr. Tomáš Etzler

 

Tváří v tvář Číně

Mgr. Jaroslav Kmenta

 

Význam a úloha investigativní žurnalistiky

prof. Mgr. Jiří Drábek, Ph.D.

 

DNA v kriminalistice

 

2020-2021

Mgr. et Mgr. Marek ‚Orko‘ Vácha, Ph.D.

 

Chuť žít

Bob Kartous

Jak přežít kyberprostor

 

Arm. gen. Ing. Petr Pavel, M.A.

Bezpečnostní výzvy ČR

 

Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.

 

Výzvy ke štěstí

fotografii laskavě zapůjčil Deník N

PhDr. Tomáš Sedláček, Ph.D.

 

Ekonomie dobra a zla

JUDr. Daniela Drtinová, Ph.D.

 

Role nových médií v současnosti

Doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D.

 

Lesk a bída českých společenských věd a proč máme velký problém

MUDr. Radkin Honzák, CSc.

 

Co vše lze  vydržet a jak přežít i dnešek

 

2019-2020

 

prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc.

Kdo jsme, odkud přicházíme, kam kráčíme?

Mgr. Michal Žák, Ph.D.

a Mgr. Daniel Tichý

Klima a jeho přesah

Mgr. et Mgr. Tomáš Neměček

 

Demokracie a její limity

Prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc.

Genetické inženýrství rostlin: věda kontra iracionalita

 

prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.

Moc, politika a mezinárodní  hrozby

prof. RNDr. Olga Štěpánková, CSc.

Digitál a reál – na rozhraní světů

PŘIJĎTE DISKUTOVAT

Jednotlivé přednášky probíhají v prostorách Fakulty veřejných politik Slezské univerzity na Bezručově náměstí v Opavě, a také na kanále YouTube

KONTAKTUJTE NÁS

vyzvy@mgopava.cz

Pavel Štěpánek

Pavel Štěpánek

spoluautor nápadu

*1998, absolvent MGO, lékař, absolvent LF MU, jako středoškolák se zúčastnil soutěží v Thajsku, Rusku, Singapuru a Číně, v roce 2018 získal cenu Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského. Spoluvede skautský oddíl a píše blog v rámci serveru Aktuálně.cz

Monika Klapková

ředitelka MGO

*1967 v Opavě, absolventka, dlouholetá pedagožka a současná ředitelka Mendelova gymnázia v Opavě, členka zastupitelstva v Opavě, vystudovala Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity, obor matematika-fyzika

Josef Vícha

tajemník FVP SLU

*1981 v Opavě, absolvoval Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě a Fakultu managementu a ekonomiky na UTB ve Zlíně, vedle hospodaření a provozu fakulty se věnuje projektovému řízení, doktorskému studiu historie a výuce statistiky